Vitaliteit op positieve gezondheid

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor de definitie van de World Health Organisation (WHO).

Zes dimensies van gezondheid:

Huber onderscheidt in haar concept zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten:

 • lichaamsfuncties:
  medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie
 • mentale functies en -beleving:
  cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde/zelfrespect, gevoel controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht
 • spiritueel/existentiële dimensie:
  zingeving/meaningfulness, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie
 • kwaliteit van leven:
  kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans
 • sociaal maatschappelijke participatie:
  sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk
 • dagelijks functioneren:
  basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, werkvermogen, health literacy.

 

VITALITEITSCOACH

Wat doet een vitaliteitscoach? Is dat hetzelfde als een leefstijlcoach?      

-Optimale voeding
-Voldoende beweging
-Regelmatige herstelmomenten
-Positief denken
-Ondersteunende relaties
-Zinvol leven

En al die bouwsteentjes dragen samen bij aan een gezonde leefstijl en een vitaal leven. Zijn al deze 6 elementen van de piramide met elkaar in balans? Dan spreek je van een optimale kwaliteit van leven. Je voelt je gezond, energiek en vitaal.
Om die balans in je leven te vinden, kun je de hulp van een leefstijl- of vitaliteitscoach inschakelen. Over wat de verschillende zijn tussen beide coaches en dus ook wanneer je hun hulp inschakelt, lees je hieronder.

Wat doet een leefstijlcoach?

Een leefstijlcoach neem je in de arm wanneer je blijvend een gezonde leefstijl wilt ontwikkelen. Dat kan immers best lastig zijn. Want, ondanks al je inspanningen kunnen oude gewoontes er na verloop van tijd weer insluipen. Jammer natuurlijk en bovendien uitermate frustrerend. Hoe je een gezonde leefstijl realiseert die werkt én blijvend is, daarbij ondersteunt een leefstijlcoach je.
Om die gezonde leefstijl te ontwikkelen, focust een leefstijlcoach zich op de top 3 van de vitaliteitspiramide: gezond eten, voldoende bewegen en bijtijds je ontspanning en rust pakken. En afhankelijk van welke obstakels je ervaart, werkt een leefstijlcoach samen met je aan onder andere je motivatie, je valkuilen, vergroten van je wilskracht, oude gewoontes veranderen, terugval voorkomen enzovoort. Op die manier coacht een leefstijlcoach je stap voor stap bij het realiseren van een leefstijl waar je je goed bij voelt. Die bij je past en voor je werkt. Een vitaliteitscoach gaat nog een stapje verder.

Wat doet een vitaliteitscoach?

Wil je niet alleen je leefstijl een gezonde boost geven? Maar ook je mentale, emotionele en maatschappelijke welzijn bevorderen? Dan is een vitaliteitscoach de persoon die je verder kan helpen.
Een vitaliteitscoach werkt op basis van een zogenaamd vitaliteitsplan en heeft een integrale aanpak. Daarbij wordt dus niet alleen naar de fysieke aspecten in je leven gekeken als voeding, bewegen en bijtijds herstellen. Een vitaliteitscoach besteedt eveneens aandacht aan de onderste 3 bouwstenen van de vitaliteitspiramide, namelijk: positieve gedachten, ondersteunende relaties en zinvol leven. Met name mentale factoren als emotioneel welzijn, tevredenheid en een doel hebben in je leven bepalen of je lekker in je vel zit, vitaal bent en voluit leeft. Kortom, een vitaliteitscoach begeleidt, motiveert en enthousiasmeert je om je zowel lichamelijk vitaal te voelen als geestelijk gezond en fit. Ofwel: zorgt dat je fysiek, geestelijk en maatschappelijk welbevinden ervaart en beter in staat bent die balans te managen.
Kortom, een leefstijlcoach houdt zich bezig met de bovenste 3 bouwstenen van de vitaliteitspiramide: voeding, bewegen en herstelmomenten. Een vitaliteitscoach werkt op basis van een integrale aanpak waarbij naast de top 3 van de vitaliteitspiramide ook aandacht is voor positief denken, ondersteunende relaties en zinvol leven. uiteraard voor mij als gewichtsconsulent en sportvoedingscoach ook heel belangrijk en net iets uitgebreider.

Stuur een mail naar foodiebellehealth@gmail.com
whatsApp / bellen 06-15248167