Hoe gezond ben jij? Maak je levenswiel

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.”

 

klik hier om het Levenswiel  te downloaden

Hoe gezond ben jij????

 

In de afbeelding hieronder is te zien dat we een verdeling hebben gemaakt tussen de vier belangrijkste aspecten in ons leven die ons gezondheid bepalen. 

  • Uit deze tekst kun je al afleiden dat alle aspecten heel nauw met elkaar verbonden zijn en dat iedere ingreep op welk aspect dan ook gevolgen heeft voor de overige. Verandert je gedrag, veranderen ook je emoties of gevoelens waardoor je grenzen verlegt worden die vervolgens weer tot andere beslissingen leiden.

Als je de afbeelding nog eens goed bekijkt zie je dat er tegenpolen zijn. Je denken staat lijnrecht tegenover je gevoel, je geest tegenover je fysiek. Wanneer er in één aspect een vraag of probleem opkomt ligt de oplossing vaak bij de tegenpool. Als je er met je denken niet uitkomt, zou je je gevoel kunnen raadplegen. Als je fysiek te zwaar belast bent zal je meer naar je geest moeten luisteren.

  • In alle gevallen, hoe je het ook went of keert zul je tot de ontdekking komen dat blijvende veranderingen alleen maar kunnen plaatsvinden in je geest. Heb je geen prettig gevoel, dan zul je dingen anders moeten doen (fysiek). Dat houdt in dat je dus andere beslissingen (denken) moet gaan nemen. Handig is dan om te weten waarom (geest) je eerder die beslissing hebt genomen en wat je beslissing de volgende keer zal zijn.