Werelddag van veiligheid & gezondheid op het werk

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De werelddag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Een organisatie is zo gezond en vitaal als zijn medewerkers. Aandacht besteden aan de vitaliteit van je mensen betaalt zich dus terug. Met de Belle health app met activity tracker zorg je ervoor dat je medewerkers langer energiek en met plezier aan het werk blijven.

Mensen met een hoge vitaliteit zitten lekker in hun vel, hebben levenslust en genieten vaak ook een goede gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat vitale en bevlogen medewerkers efficiënter en productiever zijn en tot meer tevreden klanten leiden. Toch bleek uit recent onderzoek van Xerox HR Services dat twee van elke drie bedrijfsorganisaties wereldwijd geen goed beleid heeft om vitale medewerkers te bevorderen. Maar driekwart noemt ‘vitaliteitsbeleid’ wel als een van de pijlers om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Kennelijk is vitaliteit dus wel een belangrijk, en wezenlijk onderdeel van het bedrijfsbeleid.

Ik heb in dit artikel gekozen voor stress en repeterende hand- en armbewegingen dit, omdat dit nog te vaak voorkomt!

 

Werkstress 

Uit onderzoeken komt naar voren dat maar liefst 51% van de werknemers geeft aan dat werk gerelateerde stress bij hen op de werkplek voorkomt en 40% van mening is dat hun organisatie dit niet of niet goed aanpakt.

Van alle ziekmeldingen werd 33% veroorzaakt door een psychische oorzaak. De meest kwetsbare groep voor werk gerelateerde stress blijkt de groep van 25-34 jarige te zijn, in deze leeftijdsgroep  is 50% van het langdurig verzuim stress gerelateerd.

De belangrijkste risicofactoren zijn:

1) reorganisaties en tijdelijke contracten zorgen voor baanonzekerheid
2) te grote werkdruk, hoge taakeisen
3) lange werkdagen, leidinggevende heeft geen oog voor het welzijn van de medewerk(st)er
4) agressieve klanten. leerlingen, passagiers, patiënten etc.
5) pesterijen op het werk door collega’s en/of leidinggevende
6) (seksuele) intimidatie door collega’s en/of leidinggevende

 

Repeterende hand- en armbewegingen

Bijna twee derde van alle werknemers in de EU blootgesteld wordt aan repeterende hand- en armbewegingen terwijl een kwart van de werknemers met gereedschap werkt dat trillingen veroorzaakt — dit zijn aanzienlijke risicofactoren voor beroeps gerelateerde aandoeningen aan nek, schouders en armen. Het is de meest voortkomende beroeps gerelateerde klacht in Europa. Het gaat dan om beschadigingen van spieren, gewrichten en gewrichtsbanden, pezen, zenuwen, botten en de bloedsomloop. Ze worden ook ‘RSI — repetitive strain injuries’, of ‘cumulatieve traumastoornissen’ genoemd. Specifieke voorbeelden zijn het carpaal tunnelsyndroom, tendinitis en het syndroom van Raynaud. Het kan geruime tijd duren voordat de symptomen van dergelijke aandoeningen aan nek, schouders en armen zich openbaren. Die symptomen kunnen bestaan uit pijn, ongemakken, gevoelloosheid en tintelingen, zwellingen in de gewrichten, een beperktere mobiliteit of grijpkracht en een verandering in de huidskleur van handen of vingers.

De belangrijkste risicofactoren zijn:

1) krachtsinspanningen die een zware mechanische druk op nek, schouders en armen uitoefenen;
2) werken in ongemakkelijke houdingen — de spieren moeten samentrekken en er wordt een grotere mechanische druk op het lichaam uitgeoefend;
3) repeterende bewegingen, in het bijzonder als daarvoor steeds een beroep op dezelfde gewrichten en spiergroepen wordt gedaan, en indien er sprake is van een interactie tussen krachtsinspanningen en repeterende bewegingen;
4) uitvoeren van werkzaamheden gedurende langere tijd waarbij er geen gelegenheid is om uit te rusten en van de fysieke belasting te herstellen;
5) plaatselijke druk op het lichaam door gereedschappen of oppervlakken;
6) trillingen aan handen/armen die tot gevoelloosheid, tintelingen of gevoelsverlies lijden waardoor er bij het grijpen meer kracht uitgeoefend moet worden;
7) werken in houdingen waarbij het gewicht van lichaamsdelen ondersteund moet worden of waarbij objecten vastgehouden moeten worden, zoals bij het werken met opgeheven armen;
8) langdurige werkzaamheden in statische houdingen waarvoor een voortdurende samentrekking van dezelfde spiergroepen vereist is, bijv. Bij het werken met een microscoop;
9) werkzaamheden waarbij de armen herhaaldelijk opgeheven moeten worden of waarbij het hoofd veelvuldig opzij moet worden gedraaid;
10) wanneer veel spierkracht nodig is voor het hanteren van objecten, bijv. Bij grote handgrepen of wanneer iets tussen de duim en andere vingers vastgehouden moet worden;
11) werkzaamheden waarbij de polsen zich in een afwijkende houding bevinden, bijv. naar binnen of naar buiten gedraaid;
12) bij voortdurende herhaling van dezelfde polsbewegingen.
werkomgeving:
13) een slechte indeling van de werkruimte waardoor werknemers in ongemakkelijke houdingen moeten werken, of een slecht ontwerp van de gereedschappen of machines;
14) overmatige hitte die tot algehele vermoeidheid leidt, terwijl overmatige kou de grijpbewegingen moeilijker kunnen maken;
15) een slechte verlichting waardoor werknemers een ongemakkelijke houding aan moeten nemen om goed te kunnen zien wat ze aan het doen zijn;
16) monotone werkzaamheden of een hoog werktempo;
17) tijdsdruk;
18) te weinig controle over de uit te voeren taken;
19) beperkte mogelijkheden voor sociale interactie of weinig steun van managers en collega’s.

 

Ben jij een sociale werkgever? Zorg dan voor tools en hulpmiddelen om risico’s aan te pakken. Voor meer informatie Belle Health

Ben je meer geld gericht? Als een werknemer een bedrijfsongeval of ziek wordt kost dat aardig meer. Wist jij bijvoorbeeld dat door de stress thuis zitten gemiddeld 180 dagen thuis zitten kost? Tel uit je winst!