Vitaliteit door de jaren heen!

Vitaliteit, vitaliteit is vertaald levenskracht, is voor iedereen anders, op verschillende moment in je leven heb je andere behoeftes en dus ook andere ideeën over vitaliteit. Maar ook de tijd waarin je bent geboren speelt daarin een rol. Van welke generatie ben jij? Herken jij je in deze generatie?

Een generatie is in sociologische betekenis een categorie mensen die in dezelfde periode (van bijvoorbeeld 15 jaar) geboren zijn (een geboortecohort) en te maken heeft met gemeenschappelijke eigenschappen die individuele verschillen kunnen domineren.

In essentie zijn nieuwe generaties vernieuwers van een cultuur (lees de collectieve intelligentie van een sociaal systeem, zoals organisaties, verenigingen, politieke partijen). Het is net als met een computer. Het actualiseren zorgt ervoor dat het apparaat en de programmatuur bij de tijd blijft. Nieuwe generaties zorgen ervoor dat sociale systemen bij de tijd blijven ofwel nieuwe generaties zorgen voor de evolutie van sociale systemen.

De Nederlandse socioloog Henk Becker introduceerde begin jaren ’90 het generatie denken. Hij liet zien dat mensen ervaringen die ze tussen formatieve jaren, tussen hun 10e en 25e levensjaar opdoen, meestal de rest van hun leven met zich meedragen. Je jeugd is een belangrijke, vormende periode en het tijdperk waarin je opgroeit is daarop van invloed. Zo is iedereen product van zijn of haar tijd en ontstaat er pakweg elke 15 jaar een nieuwe generatie van mensen die dezelfde maatschappelijke ervaringen opdoen en zo overeenkomsten tonen in houding en gedrag. Iemand die opgroeide in crisistijd staat anders in het leven dan iemand die alleen welvaart en economische groei heeft gekend. En jongeren van nu, die zijn opgegroeid in een tijd waarin internet steeds vanzelfsprekender werd, staan weer anders in het leven dan oudere generaties.

De volgende generaties zijn te onderscheiden en op dit moment actief op de arbeidsmarkt:

  • Babyboomers (protestgeneratie), geboren tussen 1940-1955, idealistisch en gedreven, zoeken draagvlak voor ‘het idee’ en hebben een voorkeur voor (her)structureren. Op het werk: Ervaren, loyaal, goede arbeidsvoorwaarden. Wapenfeiten: De meest vitale en veerkrachtige generatie medewerkers. Misvattingen: Traag en niet in staat te veranderen
  • Generatie X (generatie Nix, de verloren generatie), geboren tussen 1955-1970, bescheiden en nuchter, willen constructief verbinden en zijn proces georiënteerde-professionals. Op het werk: Gedreven en gaan voor hun passie, work-life balance is belangrijk. Wapenfeiten: Relativeren, reflecteren en feedback geven en ontvangen. Misvattingen: Niet digitaal ontwikkeld
  • Pragmatische generatie, (patatgeneratie), geboren tussen 1970-1985, gedreven netwerkers die snel concrete resultaten willen, zijn gericht op kennis benutten en toepassen en leren snel in het werk. Op het werk: Zoekt voldoening, ontwikkeling, inspraak en duidelijke verwachtingen. Wapenfeiten: Optimistisch, ondernemend, flexibel. Misvattingen: Verwend, ongeduldig, moeite met autoriteit
  • Generatie Y (grenzeloze generatie, digitale generatie, generatie Einstein, millennials (1980-2000), geboren tussen 1986-2003, grenzeloos actief, authentieke multitaskers, willen zich snel en overal thuis voelen. Op het werk: Zoekt inhoudelijk en qua werkplek afwisseling, maar financiële stabiliteit. Wapenfeiten: Digitaal en technisch onderlegd, multitasking, ondernemend, leergierig. Misvattingen: Concentratieproblemen

Generaties kenmerken zich door verschillende drijfveren, mogelijkheden en verwachtingen. Het rekening houden met die verschillen zal bijdragen aan de optimale en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wil je als organisatie mensen in beweging krijgen, dan vraagt dat om beleid dat aansluit bij de drijfveren van de generaties en bij de levensfase waarin zij zich bevinden.

Als consument kunnen we overal onze eigen keuzes in maken of het nou gaat om smartphones, tijdschriften of vakanties. Deze trend naar diversiteit is echter nog niet terug te zien in het HR-beleid van bedrijven. Er wordt vaak een cafetaria model gehanteerd, maar dat doet vaak geen recht aan ieders individuele wensen. Dus daar is nog veel winst te behalen, 1 groot doel met voor iedere werknemer, zijn of haar, eigen traject!

Waar kunnen we dan rekening mee houden op het werk als je vergelijkt tussen generatie kloven?

Vergaderingen

Een groot verschil tussen de generaties is communicatie. Alle generaties willen een open communicatie, maar de manier waarop ze dat doen, verschilt. Babyboomers geven de voorkeur aan een eenvoudige bespreking in plaats van een e-mail. Terwijl voor de jongere generatie een e-mail even goed werk als persoonlijke communicatie.

Hiërarchie

45% van generatie Y heeft stress als zij zich tot hun werkgever/teamleider moeten wenden, tegenover slechts 27% van de babyboomers en 26% van generatie X. 45% van generatie Y is ook gestresseerd wanneer hun werkgever/teamleider hun werk controleert, tegenover 29% van de babyboomers en 30% van generatie X.

Omkadering

Hoe jonger men is, hoe meer men duidelijke doelstellingen wil van de werkgever. Eén op drie van de jongeren is gestresseerd als hij een project alleen moet beheren, tegenover 22% van generatie X en 22% van de babyboomers.

Technologie

Het is geen verrassing dat vooral de babyboomers moeite hebben met het gebruik van nieuwe informatietechnologieën. Hier zie je duidelijk een verschil tussen het ermee opgroeien in de formatieve periode. (33%, tegenover 18% van generatie X en 16% van generatie Y).

Sociale media

De verschillende generaties gebruiken ongeveer evenveel sociale media op het werk. Het gebruik voor privédoeleinden stijgt naarmate de generatie jonger is, al valt dat verschil niet op in het professionele gebruik. Er zit wel een verschil in de sociale media kanalen. De allereerste babyboomers hebben bijna allemaal Facebook, de generatie daarna, meer twitter, die daarna meer instagram en de jongsten snapchat. Eigenlijk logisch, want wie wil nu op hetzelfde social mediakanaal als zijn ouders.

Toewijding

Staat een hogere leeftijd in verband met loyaliteit? De babyboomers zijn het meest geëngageerd in hun functie en betrokken bij de onderneming en de klant. 58% van de babyboomers ergert zich enorm wanneer de onderneming haar klanten niet correct behandelt, tegenover slechts 45% van generatie X en 43% van generatie Y.

Privéleven

Over het algemeen, zijn de babyboomers meer gesteld op hun privacy. Ze praten minder graag over hun privéleven dan generaties X en generatie Y. En op het werk zullen er dan ook minder vriendschappen ontstaan.

Teambuilding

Generatie Y houdt veel meer van activiteiten die door het bedrijf georganiseerd zijn (81%) dan generatie X (63%) en de babyboomers (53%). 88% van generatie Y brengt ook de middagpauze graag door met de collega’s. Bij generatie X (70%) en de babyboomers (65%) ligt dit cijfer veel lager.

Extralegale voordelen

Babyboomers tonen het minste interesse in extralegale voordelen, zoals een bedrijfswagen. 60% van hen zou dat graag willen, tegenover 73% van generatie X en 77% van generatie Y.

Carrière

Jobhopping is een fenomeen dat vooral leeft bij jonge generaties. Het idee om lang in eenzelfde bedrijf te werken, veroorzaakt het meeste stress bij generatie Y (25% tegenover 14% bij generatie X en 11% bij de babyboomers). Hoe jonger de generatie, hoe meer ze denken dat ze verandering nodig hebben in hun functie, nieuwe projecten en uitdagingen. Wil je deze doelgroep in je bedrijf houden? Zorg dan voor uitdaging!