Voel je goed!

Voel je goed!

is de combinatie van individuele eet- en beweegadviezen over gezonder eten en meer bewegen. De aanpak is gericht volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van informatie.

Waarom Voel je goed!?

Het vaak lastig is om informatie over gezonde voeding te kunnen verkrijgen in begrijpelijke taal. Laat staan om deze informatie kunnen beoordelen en toepassen in het dagelijkse leven. Zeker als je bedenkt welke rol de (verleidelijke) eetomgeving daarbij speelt. Daardoor is de kans op overgewicht en aandoeningen en ziekten die daarvan het gevolg zijn, groot.

Daarbij komt dat zorgverleners vaak niet vragen of iemand moeite heeft met lezen en schrijven. Daardoor heeft de begeleiding van de huisarts, dietist, etc. niet altijd het gewenste effect. Gezondheidsklachten verergeren, met alle gevolgen van dien.

Hoe werkt het?

In een groepjes van minimaal 4 krijg je 20 wekelijkse lessen van drie uur in de buurt, die parallel lopen aan een persoonlijk traject. Een van de lessen is een supermarkrondleiding.

Deelnemer Hella: “Na 54 jaar durf ik eindelijk te zeggen dat ik me goed voel!”

Inhoud lessen

De lessen gaan over gezond eten en voldoende bewegen, gebaseerd op de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, en de Beweegrichtlijn van het Kenniscentrum Sport. Omdat Voel je goed! is gericht op gedragsverandering, besteden we ook aandacht aan motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de omgeving. We kijken verder naar eten en bewegen met kinderen, culturele aspecten, communicatie met de diëtist en huisarts en vervolglessen in taal en/of rekenen.

Het lesmateriaal is ontwikkeld met het Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, Nederlandse Vereniging van DiëtistenDiëtist in Den Haag, Diëtistenpraktijk HRCCarintreggeland, Stichting Lezen & Schrijven en vier ervaringsdeskundige Taalambassadeurs.

Meer informatie op https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/programmas/voel-je-goed/